In Inne

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług fotograficznych oferowanych przez Dominikę Czerniewską prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem ul. Kręta 8, 62-002 Suchy Las NIP: 7772610268

2. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych jest właściciel firmy tj. Dominika Czerniewska

3. ADO zachował odpowiednie środki administracyjne, techniczne i fizyczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Zbierane i przetwarzane dane dotyczą: imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu zamieszkania, numeru telefonu Użytkownika oraz imion małoletnich dzieci Użytkownika a także wizerunków Użytkownika oraz jego małoletnich dzieci.

6. Dane Osobowe przekazane firmie Dominika Czerniewska przetwarzane są przez  następujące podmioty trzecie w podanym poniżej zakresie:

a. Imię, nazwisko, adres, telefon i email użytkownika jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10 )
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)

b. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego
ifirma.pl z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898-16-47-572) operatora serwisu ifirma.pl

c. Wizerunek w celu wyprodukowania wybranych przez Użytkownika materiałów drukowanych drukarni Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie NIP: 8132260802, REGON 691668352

d. Wizerunek jedynie w celu przekazania materiałów .jpg elektronicznych Użytkownikowi poprzez Google Drive – firmie Google.

7. Dane Osobowe przekazanie firmie Dominika Czerniewska przekazywane są tylko i wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług przez firmę Dominika Czerniewska. Nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim ani udostępnione w zakresie innym niż wspomniany w punkcie 6.

8. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.czerniewska.pl przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta www.czerniewska.pl. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – stałe i sesyjne. Sesyjne przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies umożliwiają: zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www.czerniewska.pl,  zapamiętywanie indywidualnych ustawień Użytkownika, wykrywanie nadużyć, personalizacja reklam.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.czerniewska.pl należy wyczyścić pliki cookies w swojej przeglądarce.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych Użytkownik ma prawo do: odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dostępu do danych osobowych. Sprostowania lub usunięcia danych osobowych. Przenoszenia danych osobowych. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam do kontaktu dominika@czerniewska.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, proszę kontakt e-mail dominika@czerniewska.pl

W powyższych sprawach można również korespondować ze mną pod adresem:
Dominika Czerniewska
Kreta 8, 62-002 Suchy Las, Poland

No Comments

Leave a Reply